"Činim dobro svaki dan" i American Express kartica sa srcem

Projekt praćenja djece s neurorizicima pokrenulo je Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 2007. godine. Cilj projekta bio je organizirati praćenje djece s neurorizicima u cijeloj Hrvatskoj, ranu dijagnostičku obradu te što ranije uključivanje djece u habilitaciju. U ovaj projekt uključuje se i PBZ Card te već sredinom 2008. godine predstavlja American Express karticu sa srcem, posebno kreiranu karticu, koja uz svoju temeljnu funkciju standardne American Express kartice za potrošnju ima i humanitarni karakter, kako bi se pomoglo projektima od iznimnog značaja za daljnji rast i razvoj zajednice. Tako je započeo projekt
PBZ Grupe "Činim dobro svaki dan" putem kojeg se prikupljaju sredstva za dva projekta.

  • Projekt "Praćenje djece s neurorizicima" Ministarstva zdravstva RH te
  • Projekt "Za bolji život djece u domovima socijalne skrbi" Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH.

Iznos ukupno prikupljenih sredstava za projekt "Činim dobro svaki dan" se svakodnevno mijenja i raste budući da za svaku transakciju napravljenu American Express kartice sa srcem PBZ Grupa donira po jednu kunu za projekt. S rastom prikupljenih sredstava raste i broj donacija upućenih domovima socijalne skrbi i pedijatrijskim odjelima bolnica diljem Hrvatske za kupnju potrebne odmore.

Projekt "Praćenje djece s neurorizicima"

Neurorizična djeca čine oko deset posto novorođenačke populacije. Uzroci neurorizika mogu biti različiti, a najčešće su vezani uz prerani ili otežani porod kao i razne poteškoće koje djeca mogu imati neposredno poslije poroda. Zbog toga je potrebno rano, već u rodilištu, prepoznati neurorizičnu djecu, a na temelju rizičnih čimbenika i UZ mozga izdvojiti visoko i nisko neurorizičnu djecu. Oko 3% neurorizične djece čine visokoneurorizična djeca. Kod takve djece postoji opasnost od od razvoja cerebralne paralize, mentalne retardacije, poremećaja u govoru, motorici, koncentraciji i učenju. Rano otkrivanje poteškoća i uključenje u habilitaciju mogu čak i spriječiti razvoj bolesti ili barem postići najveći mogući potencijal kod oboljelog djeteta.

Projekt "Za bolji život djece u domovima socijalne skrbi"

Svrha ovog projekta je poboljšanje uvjeta življenja djece u domovima socijalne skrbi. Posebna važnost u sustavu socijalne skrbi pridaje se djeci iz socijalno ugroženih obitelji, djeci bez roditeljske skrbi ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s problemima u ponašanju kao i djeci s teškoćama u razvoju. PBZ Grupa ovom projektu pomaže donirajući prikupljena sredstva za opremanje domova za djecu ( informatička oprema, nabava vozila za prijevoz djece, opremanje stambenih zajednica, obnova i uređenje dječjih igrališta i sportskih dvorana, uređenje senzornih soba za terapiju djece s teškoćama u razvoju, oprema rehabilitacijskih kabineta, nabava edukacijsko rehabilitacijske (didaktičke) opreme, uređenje školskih radionica, uređenje okoliša i unutarnjih prostora domova, opremanje prostora za druženje roditelja i djece, poludnevnih i dnevnih boravaka, savjetovališta, kreativnih radionica…)

Kako liječnici otkrivaju neurorizično dijete?

Neurorizičnu djecu u rodilištu izdvaja neonatolog koji ispunjava formular s neurorizičnim čimbenicima i šalje ga u Specijalnu bolnicu za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak, u Zagrebu elektronskom poštom. Roditelj, uz informaciju o neurorizičnim čimbenicima i potrebu da se dijete uključi u program intenzivnog praćenja, dobiva odmah i termin kad se treba javiti na pregled na Goljak. Kod niskoneurorizične djece prate se razvoj i UZ mozga. Visokoneurorizična djeca uključuju se u program dijagnostičke obrade: neuropedijatrijski pregled, fizijatrijski pregled, UZ mozga, snimanje spontanih pokreta, EEG poligrafiju, vidne i slušne evocirane potencijale, pojačano se prati njihov razvoj i rano se uključuju u habilitaciju. Svi nalazi dobiveni navedenom dijagnostičkom obradom vežu se uz podatke o čimbenicima rizika koje je za to dijete poslao neonatolog. Ovim pristupom roditelj dobiva točne informacije o stanju djeteta, o potrebnim dijagnostičkim pretragama uz dogovorene termine, a dijete se prema potrebi odmah uključuje u habilitaciju. Evidentiranjem svih pretraga dobiva se mogućnost uvida u njihove rezultate u svakom trenutku te se stvara baza o neurorizičnoj djeci.

Domovi socijalne skrbi

Osnivač domova socijalne skrbi je Republika Hrvatska. Ovi domovi pružaju različite institucijske i izvaninstitucijske socijalne usluge, kao što su usluge savjetovanja i pomaganja pojedincu i obitelji, psihosocijalna podrška, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, boravka, smještaja te organiziranog stanovanja. Pružanjem navedenih usluga, nastoji se svim korisnicima, a posebice djeci, omogućiti kvalitetan život te razvoj njihovih sposobnosti i potencijala. Domovi socijalne skrbi brinu se o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s teškoćama u razvoju i djeci s poremećajima u ponašanju. Za djecu bez roditeljske skrbi ili odgovarajuće roditeljske skrbi (13 domova) na smještaju se nalazi 277 korisnika, dok ostale (izvaninstitucijske) usluge domova koristi 1129 djece. Za djecu i mladež s problemima u ponašanju (10 domova) na smještaju se nalazi 240 korisnika, a ostale (izvaninstitucijske) usluge domova koristi 878 djece. U domovima za djecu s teškoćama u razvoju (20 domova), nalazi se 299 djece na smještaju, dok ostale (izvaninstitucijske) usluge domova koristi 2426 djece.

Ukupan broj djece na smještaju je 816, a djece korisnika ostalih usluga je 4433.

Donirajte odmah

Želite li omogućiti bolje sutra djeci koja rastu uz nas? Ne čekajte - donirajte odmah!

Svima koji žele sudjelovati u projektu "Činim dobro svaki dan", a nemaju
American Express karticu sa srcem, omogućeno je online doniranje. Stoga, koristite li bilo koju American Express, Mastercard, Visa ili Maestro karticu, bez obzira na banku izdavatelja, donirajte online te pomozite nam da i dalje gradimo bolji i zdraviji svijet! Hvala vam!

Opći uvjeti online donacija za projekt
"Praćenje djece s neurorizicima"


Opći uvjeti online donacija za projekt
"Za bolji život djece u domovima
socijalne skrbi"
  •  
  •  

Sva polja su obvezna!